Head of Logistics (m/f/d) - CZ

Type of employment: permanent contract
Branch: Automotive Industry
Region: Mladá Boleslav area

 

Head of Logistics (m/f/d) - CZ

Responsibilities:

 • Organization of the inbound logistics infrastructure and improvement of the logistics performance according to delivery targets, quality targets and financial targets as well as procurement/material planning and stock inventory
 • Leading and motivating your team
 • Problem and conflict management with the suppliers in terms of daily deliveries, price issues and contract issues
 • Product change management: tracking survey of changing components compliance with time, cost and deployment requirements and tracking of price negotiations for changes
 • Ensure that the customer activity plan is applied to the plant programming
 • Price negotiations regarding transport providers in term of cost, utilization, etc. shared with Corporate SCM
 • Report on plant results according to the department indicators to Corporate Logistics
 • Material planning / procurement of Tier 2 components to cover all part requirements for Assembly
 • Responsibility for supply guarantee of subcomponents to cover our material request for Interior assembly
 • Responsibility for stock inventory optimizing into consideration of transportation
 • Avoidance of obsolescence's and control of a balanced truck arrival management

 

Requirements:

 • Engineer with specialization in industrial purchasing or logistics
 • Know how transfer / best practice sharing
 • Transport Norms
 • Operative supply procedures
 • Minimum of five years of experience in automotive industry or in related industries
 • Experience in supply chain management (Procurement, Logistic Chain, Purchasing)
 • Very good relational skills, leadership skills and charisma. Entrepreneurial Business Practice, Performance enhancement
 • Material handling / FMEA / Technical requests / Czech and English
 • Mentoring / Coaching

Vedoucí logistiky (m/ž)

Náplň práce:

 • nastavení a správa dopravních cest materiálu pro výrobu, zlepšení výkonnosti procesu zásobování tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblastech nákladů, kvality a dále nákupu, plánování a inventury zásob ve skladech;
 • řízení, vedení a motivace týmu spolupracovníků;
 • řešení neshod s dodavateli ve smyslu zajištění dodávek materiálu/zboží na denní bázi, dbát na dodržování smluvních podmínek a cen;
 • řízení procesu změny: zpracovávání analýz sledování změn v dodávkách zásilek z hlediska času, cen a jejich dopadu na požadavky výroby; na jejich základě zpracovávat návrhy na změny poplatků za přepravu;
 • zajistit soulad mezi požadavky zákazníka na odběr zboží, plánováním a výrobou v závodu;
 • vyjednávat podmínky za přepravu zboží s dopravci ve smyslu jejich ceny, vytíženosti, atd. tak, aby byly v souladu s politikou Centrály;
 • na základě stanovených cílů závodu reportovat o dosahovaných výsledcích  logistiky Centrále;
 • plánovat a zajistit nákup veškerého materiálu a dílů pro výrobu a dodávky komponent automobilového průmyslu úrovně Tier2;
 • odpovědnost za zajišťování požadavků výroby na další materiálové komponenty určené pro montáž interierových dílů;
 • odpovědnost za inventury skladů a pohyb materiálu materiálu v nich ve smyslu optimalizace jejich provozu (účelné rozmístění zboží a materiálu z hlediska plynulosti jeho vstupu a výstupu);
 • odpovědnost za řízení zaskladnění/vyskladnění materiálu a zboží (FIFO) a zajištění synchronizace dopravy v souladu potřebami výroby a požadavky zákazníků (JIT), (JIS)

Požadujeme:

 • technické vzdělání v oboru nákupu zboží v průmyslu nebo logistiky;
 • přenos znalostí na tým, zavádění a využívání dobré praxe a zkušeností obvyklých v průmyslu;
 • znalost SAP (WM Modul);
 • znalost norem v oblasti dopravy zboží;
 • schopnost zpracování a zavádění pracovních postupů pro dodavatelsko-odběratelský řetězec;
 • minimálně 5 let praxe v zásobování v podniku automobilového nebo podobného průmyslu;
 • zkušenosti s řízením procesů v dodavatelsko –odběratelském smluvním řetězci (nákup, logistika, zásobování);
 • velmi dobré manažerské schopnosti, proaktivní přístup, uchazeč musí být charismatická osobnost, musí mít znalosti řízení finančních rizik v obchodu a dále znalosti a schopnosti vedoucí k dosahování co nejlepších ekonomických výsledků;
 • znalosti zacházení s materiálem a uskladňování zboží, spolupráce při zpracování procesní FMEA, aktivní účast v týmech při řešení neshod;
 • angličtina na komunikativní úrovni;
 • schopnost odborně vést tým (vice než 100 podřízených), rozvíjet a podporovat profesní zdatnost jeho členů, zpracovávat návrhy na odborná školení v souladu s potřebami firmy
Please send us your application via email. For further information or if you have any questions please don’t hesitate to contact us. Your contact person is Ms. Alke Siemer.

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.