Head of Assembly Line / Vedoucí montážní linky

Type of employment: permanent contract 
Branch: Automotive Supplier Industry - tier one
Area: Czech Republic, Mlada Boleslav Area

Náplň práce:

• Analýza a plánování produktivity výrobní linky, zajištění včasných dodávek zákazníkům v požadované kvalitě bez finančních ztrát. Spolupráce s technickým oddělením.
• Zajištění BOZP na pracovišti včetně preventivních opatření.
• Spolupráce s personálním oddělením, koordinace termínů školení BOZP a ochrany ŽP.
• Zajištění a implementace veškerých preventivních i nápravných opatření v rámci týmu jak pro bezpečnost zaměstnanců, tak pro hladký chod strojního vybavení.
• Tvorba, revize a optimalizace montážního procesu, údržba zařízení a správa potřebné dokumentace - Creation (MTM, Lay Out, etc.)
• Zajištění informovanosti zodpovědným osobám o veškerých odchylkách, poruchách, problémech či stížnostech nebo reklamacích od zákazníků (v rámci všech směn).
• Implementace a kontrola efektivity všech nápravných QRQC (quick response quality control) opatření v rámci všech směn
• Zodpovědnost za údržbu zařízení a bezpečnost výrobního procesu
• Zodpovědnost za kvalitu výrobního procesu i za kvalitu samotných výrobků s oprávněním zastavit proces výroby na lince, pokud dojde k odchylkám od daného předepsaného postupu výroby.
• Implementace standardů ACT
• Tvorba a neustálé zlepšování procesů ve středně- a dlouhodobém výhledu
• Reportování výsledků dle KPI
• Udržování kontaktu se zákazníkem
• Zodpovědnost za výrobu na dané montážní lince
• Vedení směnových mistrů
• Zajišťování dodržování kvalitativních norem  ISO TS a IATF 16949 a procesů
• Zajištění dodržování ISO 14001

Kvalifikace:

• Min. 5 let zkušeností v podobném oboru, zkušenosti ve výrobní společnosti, v oblasti engineering a údržby
• Pokročilá znalost ISO TS and IATF16949 (Procesů a zákaznických požadavků)
• Zkušenosti s komunikací se zákazníky a s výrobou
• Zkušenost s vedením týmu, dobré komunikační a prezentační dovedností, schopnost motivovat a vést lidi
• Pokročilé vyjednávací schopnosti
• Velmi dobrá komunikace v AJ

English Version:

Tasks:

• Analysis and planning of the line productivity, making sure the right supply of cockpits to the customer, guaranteeing the quality and the lowest costs. Shared MTM responsibility with Engineering
• Assure the Health and Safety of all persons under his/her direction as well as participation in the design of Health & Safety processes and preventive actions - all according to legal requirements
• Coordination of trainings together with HR to make sure that all environmental rules are considered
• Assure implementation of all preventive, predictive and corrective actions for the team, machinery and transports
• Creation, revision and optimization of assembling order as well as creation and maintenance of all documentation related to assembling processes (MTM, Lay Out, etc.)
• Inform all responsible persons about deviations, failures, troubles, differences and rejections with or from the customer (in all shifts)
• Implementation and controlling of efficiency in all corrective QRQC (incl. Plant QRQCs) actions (in all shifts)
• Responsible for the good maintenance of the equipment, the safety of the product from the start of the product lifecycle until the end
• Responsible for the product and process quality, having the power to stop the line or to qualify into non-conformity, in case of significant process or product deviations.
• Implementation of all ACT-Standards and functions within an ACT team
• Design and improvement of processes - mid and long-term view
• Reporting of plant results according to the department business indicators/key performance indicators
• Keep the contact with customer on operational level
• Ensure that all CES standards are implemented and up to date
• Operational responsibility for the line
• Conceptual elaboration regarding assembly line
• Operational leadership of Supervisors (over all shifts)
• Ensure the appliance of ISO TS and IATF 16949 quality norms and processes
• Ensure all activities according to ISO 14001

Profile:

• Minimum 5 years of experience in similar fields (with similar technologies and systems), experience in manufacturing-, engineering- and maintenance-industry
• Advanced knowledge of ISO TS and IATF16949 (Processes and Customer Specific Requirements)
• Advanced skills and experience in working with similar customers and with whole product lifecycles
• Expert in leading teams, communication (presentation skills/ transfer of know-how) and motivating people (mentoring/ coaching)
• Advanced negotiations skills
• Advanced language skills in English

Please send us your application via email. For further information or if you have any questions please don’t hesitate to contact us. Your contact person is Ms. Alke Siemer.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen