Finance Manager / Finanční manager (m/f)

Type of contract: permanent employment
Branch: Automotive Tier1+2
Area: Levice region, Slovakia

Our customer is part of an international acting automotive group with up to 2000 employees working in more than 10 locations all over Europe. The company develops solutions for interior components made of plastics. On behalf of our customer we are searching for a

Finance Manager (m/f)

Responsibilities:
 • Management of financial department, responsibility for its operation
 • Reporting
 • Participation and presentation on management meetings
 • Accounting of demanding cases (balance of an account, estimated accruals, provisions, reserves, depreciation, internal documents)
 • Supervision of accounting
 • Responsibility for correct processing of value added tax return documentation, property tax return documentation
 • Preparation for the corporate income tax
 • Communication with tax advisors and finance auditors
 • Responsibility for the overall economic aspects of the company (complex accounting process, financial statements, audits, annual economic report)
 • Ensures financial resources, their identification and distribution
 • Responsible for strategic development of financing from several resources
 • Prepares proposals and recommendations to optimize economic management
 • Identifies the economic risks and implements preventive measures
 • Prepares medium-term outlook of economic management of the company and budget within the company divided by cost centers, divisions, etc.
 • Creates an emergency plan
 • Performs controlling in the field of cost and yield
 • Reporting and analysis for the company management
 • Prepares internal processing methodology and economical control systems
 • Responsible for circulation of information and documents required for economical management

Profile:
 • University degree in Finance / Accounting or Economics
 • Fluent in German (or English)
 • Proven experience at similar position min 3 years
 • Experience with leadership of economical processes
 • Ability to lead the team of accountants
 • Knowledge of Navision (eventually SAP or other programs) of advantage
 • Knowledge of accounting and tax legislation
 • Reliability and diligence

Náplň práce:
 • vedení finanční účtárny, zodpovědnost za její chod
 • reporting
 • účast a prezentace na management meetingu
 • účtování zejména případů vyžadující vyšší nároky (závěrkové zápisy – dohadné položky, opravné položky, rezervy, odpisy, vnitroskupinové doklady)
 • kontrola účetnictví
 • sestavování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • sestavení přiznání k dani z nemovitosti
 • příprava k přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • komunikace s daňovými poradci a finančními auditory
 • Zodpovídá za ekonomiku společnosti (komplexní zpracování účetnictví, účetní závěrku, audit, ekonomickou část výroční zprávy)
 • Zajišťuje finanční zdroje, jejich identifikaci a rozdělování
 • Zodpovídá za strategický rozvoj v oblasti vícezdrojového financování
 • Předává návrhy a doporučení k optimalizaci ekonomického řízení
 • Identifikuje rizikové oblasti ekonomiky, připravuje a realizuje preventivní opatření
 • Sestavuje střednědobý výhled hospodaření společnosti a její rozpočet dle činností, divizí, nákladových středisek a zakázek
 • Vytváří krizový plán
 • Provádí controlling v oblasti nákladů i výnosů
 • Zajišťuje pravidelný reporting a tvorbu analýz pro vedení společnosti
 • Zpracovává metodiky pro oblast vnitřního kontrolního systému a ekonomiky
 • Zodpovídá za oběh informací a dokladů potřebných k ekonomickému řízení

Požadujeme:
 • VŠ/SŠ ekonomického směru
 • komunikativní znalost NJ (případně AJ) – pokročilá úroveň
 • praxi min.3 roky na podobné pozici
 • zkušenosti s řízením ekonomických procesů
 • schopnost vedení řadových účetních
 • výhodou je znalost programu Navision, případně jiného (SAP, apod.)
 • znalost účetnictví pro podnikatele a daňové legislativy
 • spole

Please send us your application via email. For further information or if you have any questions please don’t hesitate to contact us. Your contact person is Mr. Philipp Hattendorff.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen